Smed Hans

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Hans Jensen eller Smed Hans


Født i Åsendrup i Vrensted Sogn. 40 år gammel. Tidligere straffet for tyveri med 6 * 5 dages fængsel på vand og brød.


Gift med Mette Marie Christensdatter. Har to sønner. To sønner er døde som små. Fattig husmand. I

folketællingerne findes han som smed. Han kan både læse og skrive.


Hans rolle i sagen er den, at hans skaffer Niels Christensen Bekgaard forskellige kemikalier blandt andet fra apoteket i Nørre Sundby, som han formoder, kan være dødbringende. Han bliver lovet betaling for sine tjenester, blandt andet får han stillet huset på Bosted Hede i udsigt. Ligeså instruerer han Niels Christensen Bekgaard i, hvordan han skal bruge de forskellige midler. På et tidspunkt siger han til Niels Bekgaard, at han ikke længere vil hjælpe ham, da folk i sognet er begyndt at snakke.


Han er anklaget for medvirken til mordforsøg og dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet. I underretten bestemmes straffen til fæstningshusarbejde i seks år, dette forandres af Landsoverretten i Viborg til tugthusarbejde i seks år, hvilket Højesteret tiltræder. Han løslades fra Horsens Tugthus i august 1857 efter at have siddet tiden ud.


Han beskrives fysisk således i Horsens tugthus’ stambog, der er et andet ord for fangeprotokol: Plet på højre øjes pupil. 2 ørenringe, venstre skulder lavere end højre, der er fremstående. På højre arm Bogstaverne: H.I.S. A.M.G.M.D. H.N. H.S. EW. HS. MRCD. På brystet: et kors med en figur på, på siderne 2 figurer og udenfor samme M til højre og R til venstre. Vi har undersøgt lægdsrullerne for at få en nærmere beskrivelse af ham, men han er ikke at finde der.


I forbindelse med transporten fra Hjørring Arrest til Viborg Tugthus beskrives han sådan: ”Hans Jensen ogsaa Smed-Hans kaldet, 42 Aar gammel, middel af Vext og Bygning, mørkt Haar, brune Øine, iført: hvide uldne Strømper, blaagraa Buxer, gl. Hvergarns Vest, kort Vadmels Trøie hvid Lærreds Skjorte mk. H.S.S, en sort Fløils Kaskjet og 1 Par Trætøfler samt Messingringe i Ørerne.”


Under opholdet i Horsens har han flere gange besøg af en præst, af hans kone Mette Marie Christensdatter og af hans broder. Ved konens besøg den 25. december 1853 er hun gravid med Maren Andrea Christensen, der er født 19. august 1854, men graviditeten har næppe været erkendt af konen på det tidspunkt.


Mette Marie Christensdatter har atter været på besøg den 27. januar 1856 og på det tidspunkt har hun været højgravid med Larsine Christine Marie Andreasen, der er født 27. juni 1856. Det er ikke Hans Jensen, der er faderen, men derimod konens logerende Anders Thomasen. Parret bliver på et eller andet tidspunkt skilt, men tidspunktet kendes ikke.


Han har været indlagt på sygehuset to gange under afsoningen. Første gang for rosen i ansigtet og anden gang for koldfeber.


Dør som 61-årigt fattiglem i Saltum Kær i 1870. Kort før hans død indgår en Troels Christensen og sognerådet en akkord om at give Hans Jensen pleje, logi og vask fra 1. november og et år frem.  Det fremgår også af sognerådsprotokollerne fra Saltum sogn, at en Niels Nielsen anskaffer Smed Hans en skjorte. Det er i kirkebogen, han anføres som fattiglem – i sognerådsprotokollen er der ikke nævnt noget om, at han skulle være fattig.


Billedet herunder er en nøjagtig kopi af det tøj, han var iført, da han blev sendt fra Hjørring Arrest til Viborg Tugthus.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.