Kilder

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Kilder.


Til sagen er der benyttet mange kilder.

I forbindelse med denne sag lå der samlet under: Journalsager - Svendborg Amt.

Kopier af forhør og tilhørende dokumenter fra div. myndigheder.


Straffesagen

Arkivskaber: Svendborg amt

Arkivserie: Journal 1875 B pakke 294 og 1876 A pakke 295

Arkivserie: Journalsager 1876 B, pakke 1233

Arkivserie: Register vedr. ægteskabssager, pakke 376


Arkivskaber: Højesteret

Arkivserie: Journal Domssager 1876, pakke 2931

Arkivserie: Domprotokol 1876-78, pakke 127


Arkivskaber: Vindinge herredsfoged

Arkivserie: Politiprotokol 1875-76, pakke 105

Arkivserie: Dokumenter til Politiprotokollen 1875

Arkivserie: Domprotokol 1865-1877, pakke 196

Arkivserie: Dokumenter til Justitsprotokollen 1875-76, pakke 50


Arkivskaber: Nyborg Byfoged

Arkivserie: Arrestantprotokol 1869-82


Arkivskaber: Statsfængslet i Horsens

Arkivserie: Stambog (Online hos sa.dk)

Arkivserie: Navneregister til straffeprotokollen (Online hos sa.dk)

Arkivserie: Sygeafdeling, Sygejournal 1876-78

Arkivserie: Løsladelsesbog 1911-26


Arkivskaber: Amtshospitalet i Vordingborg

Arkivserie: Journal over indkomne sager 1874-91


Arkivskaber: Statshospitalet i Vordingborg (Oringe)

Arkivserie: Indlæggelsesprotokol. Mænd og kvinder 1868-86 + 1891-1915

Arkivserie: Udskrivningsbog. Mænd og kvinder 1891-1939

Arkivserie: Lægeoplysninger. Mænd og kvinder 1884-85


Arkivskaber: Århus Amtskommune – Psykiatrisk Hospital Riskov

Arkivserie:  Protokol over optagne patienter – Mænd 1914-1931

Arkivserie:  Fotoalbum Retsindlagte 1905-28


Arkivskaber: Psykiatrisk Hospital Riskov – Dalstrup Plejeanstalt

Arkivserie:  Patientjournal 1912-1934


Realregister – Skøde panteprotokoller

Arkivskaber: Vindinge Herredsfoged

Arkivserie:  Realregister 1-14 til SP-protokol - Vindinge hrd. (Online hos sa.dk)

Arkivskaber: Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged

Arkivserie:  Skøde og panteprotokol - Vindinge hrd. (Online hos sa.dk)


Arkivskaber:  Odense Herredsfoged

Arkivserie:  Realregister til skøde- og panteprotokoller (Online hos sa.dk)


Arkivskaber: Odense Herredsfoged

Arkivserie:  Skøde og panteprotokol - Odense hrd. (Online hos sa.dk)


Brandforsikring

Arkivskaber: Odense herreds Branddirektorat

Arkivserie: Ubberud 1858-91 (Online hos sa.dk)


Arkivskaber: Vindinge herreds Branddirektorat

Arkivserie: Hellerup 1858-78, pakke 211/17-21


Foto af bygninger m.m.

Følgende arkiver har bidraget til historien:

Historien Hus, Odense. (foto)

Jernbanemuseet, Odense (Fabers Reiseliste for Kongeriget Danmark)

Ubberud Lokalarkiv. (foto og kort)

Ullerslev Lokalhistoriske arkiv. (foto)


Der er benyttet kort og foto fra:

Det Kgl. Bibliotek - Danmark set fra luften

Historisk Atlas

Historiske kort på nettet

Krak kort


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.