Afhøring og domme

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Denne side er en oversigt over udvalgte afhøringer hos herredsfogeden over Børglum herred og dommene i de tre instanser.


Retsmøde den 22. august 1850. Niels Christensen Bekgaard trækker tidligere forklaringer tilbage og har svært ved at huske hændelsesforløbet i detaljer.


Dom i Børglum Herreds Ekstraret den 31. oktober 1850. Ved denne ret idømmes fire af de tiltalte livsstraffe.


Forsvar for fem af de tiltalte fremlagt i Landsoverretten den 13. januar 1851. Forsvareren er dygtig og imødegår på flere måder Niels Christensen Bekgaards tidligere erklæringer. Der lægges vægt på offerets udsvævende liv og hang til brændevin.


Forhørsret den 21. februar 1851 mm. på Hjørring Rådstue. Her ændrer Christen Larsen Skomager og Niels Christensen Bekgaard deres tidligere forklaringer om mordet.


Dom i Viborg Landsoverret den 7. april 1851. Det er her Christen Larsen Skomager efter rettens mening bør straffes på livet (altså en dødsstraf), hvilket er 'mildere' end ved underrettens dom, da han der tillige skulle have hovedet sat på en stage.

Niels Christensen Bekgaard får stadfæstet underrettens dom, så han bør have sit liv forbrudt og lægges på hjul og stejle. De øvrige tiltalte dømmes til henholdsvis tugthusarbejde og forbedringshus i et varierende antal år.


Højestretsdom af 25. juni 1851. Dokumentet er ret kort og viser, hvordan dommerstemmerne fordelte sig i Højesteret.


Kongeligt reskript af 28. juli 1851. Ved dette reskript forandres ændres dødsdommene over Christen Larsen Skomager og Niels Christensen Bekgaard fra dødsstraffe til livstid i Horsens Tugthus.


Billedet herunder er venligst stillet til rådighed af Jytte Hammerich og viser den straf som både Christen Larsen Skomager og Niels Christensen Bekgaard ved underrettens dom kunne se frem til, nemlig at de skulle have deres liv forbrudt og deres hoved skulle sættes på en stage.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.