Kilder

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Kilder


Arkivskaber: Viborg Tugthus

Arkivnummer: B-204

Arkivserie: Fangeprotokol 1835 – 1853


Arkivskaber: Viborg Landsoverret

Arkivnummer: B-024A

Arkivserie: Domprotokol 1851 – 1853

Løbenummer: 107


Arkivnummer: B-024A

Arkivserie: Pådømte sager 1852 339 – 376

Løbenummer: 619


Arkivskaber: Statsfængslet i Horsens

Arkivserie: Fangesager 1851 1 – 1852 110

Arkivnummer: B-205

Løbenummer: 112


Arkivserie: Stambog 1853 – 1857

Arkivnummer: B-205 - 221

Domsakter 1 – 473


Arkivnummer: B-205

Arkivserie: Lister over  fangeplaceringer 1884 – 1892 mm.

Løbenummer:  258 - 259


Arkivskaber: Århus Arresthus

Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Arrestant- og Straffejournal 1852 – 1857

Løbenummer: 653


Arkivskaber: Århus Byfoged

Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokol 1843 – 1856

Løbenummer: 412


Arkivserie: Fogedprotokol 1851 – 1860

Arkivnummer: B-056

Løbenummer: 385


Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Politiprotokol, Offentlige sager 1851 – 1852 mm.

Løbenummer: 206


Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Dokumenter til Ekstra-, sø-, og gæsteretsprotokoller 1852 – 1854

Løbenummer: 175

Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Ekstraretsprotokol 1842 – 1860 mm.


Arkivnummer: B-056

Arkivserie: Domprotokol 1846 – 1859 mm.

Løbenummer: 237


Arkivskaber: Justitsministeriets 1. kontor

Arkivserie: Forestillinger (1848-1983) 29: 1863 118 – 258

Register til registrant, Original, papir m.m., 1863Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.