Mord på bestilling

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET


Billedet herover er en nøjagtig kopi af den brogede flok af morddømte, der ankommer til Viborg Tugthus fra Hjørring Arrest den 6. august 1851. Billedet er skabt af Alice Sachse ud fra et af bilagene til sagen.


Denne historie foregår i det gamle Hjørring Amt, nærmere bestemt i Vrensted Sogn.


Det var et tilfælde, at vi fandt historien: Vi bladrede igennem det alfabetiske register over fanger i Horsens Tugthus, og fandt Christen Larsen Skomager fra Vrensted. Der stod, at han var overflyttet fra Viborg. Da vi tjekkede listen fra Viborg, stod der Mord ud for hans navn, og der var fem medtiltalte alle fra Vrensted.


Den myrdede er Ane Marie Pedersdatter, der en morgen i april 1850 findes død liggende på sit bryggersgulv på gården Bækgaard. I ansigtet er hun fyldt med større og mindre sår. Politiet rykker ud og det viser sig hurtigt, at gerningsmændene skal findes i den nærmste omgangskreds. Bag mordet står nemlig vennen Christen Larsen Skomager og ægtefællen Niels Christensen Bekgaard. I alt er der seks tiltalte i sagen, der alle idømmes strenge straffe, selv om nogle af dem kun spiller biroller. Fire af dem dømmes til døden, men helt så galt går det dog ikke. Nederst på denne side finder du en tabel med navnene på de tiltalte og deres straffe.


I årevis har Niels Christensen Bekgaard ønsket sig at komme af med sin kone, som han har levet med i 20 år i et ulykkeligt ægteskab. I flere år har han prøvet at forgive hende med vitriol-olie (svovlsyre) og skedevand (salpetersyre), som han har blandet i hendes  brændevin, men det lykkes ikke, fordi hun altid spyttede det ud igen, da det er for surt. Det er ingen overraskelse i sognet, at konen pludselig er død, for Niels Bekgaard har gået og talt om, at han gerne vil af med hende. Han har fx lovet sin frille en af konens kjoler, når hun er død, og Christen Larsen Skomager har han lovet så meget, at 'han ikke skulle komme til at trænge'.


Det bliver også sidstnævnte, der kommer til at gøre det af med konen, da han en nat kvæler hende med de bare næver ude i en skelgrøft 700 skridt fra Bækgården. Han lokker hende derud med løfter om rigeligt med brændevin, og Ane Marie er let at lokke, da hun er stærkt alkoholiseret. Det fremgår ikke direkte af sagen, hvor længe misbruget har stået på, men det ligger i luften, at det er en del år, da hun sagtens kan tømme en flaske brændevin selv.


Vi befinder os i et samfundslag, der er på bunden af rangstigen, og hvor der er langt mellem de ægte børn, mens det vrimler med uægte børn og udlagte barnefædre. Flere af de tiltalte har tidligere domme for hor, men disse sager har vi ikke inddraget i historien.


For at præsentere alle de dømte og deres straffe, har vi opstillet tabellen herunder. I forspalten er den dømtes navn vist. I tabelhovedet vises retsinstansen, og selve tabellens indhold viser de straffe, der blev udmålt. Tabellen viser blandt andet, at det kunne betale sig at anke.
Dømt / Instans

Børglum Herredsret

Viborg Landsoverret

Højesteret

Ane Marie Hansdatter

Bør miste sin hals.

Tugthusarbejde i 8 år.

Landsoverrettens dom bør ved magt at stande.

Christen Larsen Skomager

Bør miste sin hals og hans hoved sættes på en stage.

Bør straffes på livet.

Bør miste sin hals og hans hoved sættes på en stage.

Hans Jensen eller Smed Hans

Bør hensættes til fæstningshusarbejde i 6 år.

Tugthusarbejde i 6 år.

Landsoverrettens dom bør ved magt at stande.

Jens Christian Nielsen kaldet Skomager

Bør miste sin hals.

Forbedringshusarbejde i 4 år.

Tugthus i 6 år.

Maren Christensdatter eller Sara Maren

Forbedringshus i 3 år.

Forbedringshusarbejde i 2 år

Landsoverrettens dom bør ved magt at stande.

Mette Marie Christensdatter

Fængsel på vand og brød i 6 * 5 dage.

Dommen er ikke anket.

-

Niels Christensen Bekgaard

Bør have sit liv forbrudt og lægges på stejle og hjul.

Underrettens dom bør ved magt at stande.


Bør have sit liv forbrudt.

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.