Sørens hustru

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Sørens hustru.


Søren Mathiasen blev den 29. januar 1875 gift i Vor Frue Kirke i Odense.


Bruden var den knap 20-årige Maren Rasmussen fra Ruhavegård, Holmstrup i Brændekilde sogn, vest for Odense.


I forbindelse med brylluppet var der søgt om en Kongelig bevilling (Kongebrev). Denne bevilling udløste en regning på 33 kr. 66 øre. Årsagen til bevillingen var sikkert, at parret ikke blev gift i brudens hjemsogn, og der var heller ikke lysning forud for brylluppet.


Forlover ved brylluppet var: Gårdmand Jens Rasmussen Bellinge og væver Peter Clausen, Nyborg Landevej.


Jens Rasmussen var bror til bruden, Maren Rasmussen, og Peder Clausen var en god bekendt af Søren Mathiasen. Dette bekendtskab førte senere Søren i hans gældsfælde.


Maren Rasmussen var nr. 8 og den sidste i børneflokken. Hun blev født den 15. marts på Rughaugestedet i Brændekilde sogn.


Maren blev konfirmeret i Bellinge kirke den 4. april 1869, karaktererne var Mg i kundskab og opførsel.


Hendes første plads som tjenestepige har været hos pastor Fritz i Brændekilde, hvorfra hun rejste den 1. maj 1873 til godset Rørbæk i Flødstrup Sogn mellem Nyborg og Kerteminde. Den 30. april 1874 returnerede hun til Brændekilde med et godt skudsmål i bogen.


Maren Rasmussens hjem Ruhavegård i Holmstrup, fik indirekte en stor betydning i hendes og Søren Mathiasen korte samliv. I Sørens verden drejede det sig om at skaffe penge til det næste afdrag.


Derfor var det en stor hjælp at den unge Maren kunne bidrage med 3.000 Rigsdaler kort efter brylluppet.


Pengene var en del af hendes arv, som hun fik stillet til rådighed i forbindelse med, at hendes far Rasmus Hansen solgte Ruhavegård den 3. oktober 1874 til hendes bror Søren Rasmussen for 15.000 Rigsdaler.


Desværre måtte hendes far på lånemarkedet, indtil gårdhandlen var på plads, for at kunne stille med den kontante sum til sin datter. Maren så ikke meget til pengene, dem sendte Søren straks videre til sin mor, Johanne Sørensdatter.


Måske har Søren øjnet en chance for at blive gift med en pige med økonomisk god baggrund. Han fantaserede om, at hun senere på året ville få en tilsvarende sum, men sådan spillede klaveret ikke.


Den tidligere ejer af Ruhavegård, som i sommeren 1875 var blevet aftægtsmand hjalp af og til med på gården på Såderup mark. Han var der i høsten og den dag, Søren blev arresteret og ført til forhør på rådhuset i Nyborg, hjalp han datteren Maren med at samle kartofler op.


Da Søren Mathiasen blev arresteret og senere straffet, stod den unge kone Maren med en gældsplaget gård, som blev sendt på aktion af Vindinge Herred.


Det hjalp ikke meget at parret havde fået lave et testamente i juli 1875.


Søren fortalte senere til en læge på Statshospitalet i Vordingborg, at hans kone og især tjenestepigen ofte fik besøg af mormoner, og at det sikkert var dem som slog Niels Bøgelund ihjel.


Derfor var det oplagt at undersøge om der var hold i Sørens udtalelse eller de var pure opspind.


Tjenestepigen Margrethe Marie Jensen som var fra Nordjylland, var ikke mormon og blev det heller ikke senere. Hun blev gift og bosatte sig i Odense.


Sørens hustru blev derimod døbt som mormon i december 1875.Fra Margit Egdal har vi fået følgende stillet til rådighed:

Maren bliver døbt i Odense gren, som på det tidspunkt er slået sammen med Nyborg gren.

En gren er mormonernes betegnelse for en menighed - en organisatorisk betegnelse - her for menigheden under Odense gren.


Først står personens navn, Maren Rasmussen, dernæst hendes data f. 15. marts 1855 i Brændekilde. Hun er døbt "Rasmussen".


Dernæst kommer det interessante, nemlig hvornår hun er døbt som mormon. Det skete den 17. dec. 1875 i Saaderup. Sandsynligvis i et nærliggende kær, dam eller å. Læg også mærke til årstiden. En mormondåb foregår ved, at man bliver dykket helt ned i vandet. Dåben blev foretaget af missionær O.P. Olsen (nogle steder skrevet Olesen). Det er også ham, som efter dåben konfirmerer Maren. Ordet "Konfirmation" bruges ikke så ofte. Snarere velsignelse eller håndspålæggelse.


Der er altid 2 missionærer sammen, den med højst rang foretager normalt håndspålæggelsen.


Den sidste rubrik er anmærkninger/bemærkninger - der er ikke blevet plads til at skrive overskriften. På den utydelige kopi er det ikke nemt at se, hvad der står. Jeg tolker det, som hun er flyttet i 1876, hvortil er jeg usikker på. (Stedet må være Århus - Red.)


Oplysninger fra Familysearch viser at Maren kom til USA i 1877.


Maren Rasmussen blev registreret ved sit bryllup med Anders Mortensen den 13. januar 1880 i Ephraim, Sanpete, Utah. Anders Mortensen var oprindelig fra Århus og var i 1879 blevet enkemand. Han dødede i 1903


Enken Maren blev gift igen 1. november 1905, denne gang med enkemanden Mads Peter Sørensen, Manti, Sanpete, Utah. I 1920 blev Maren igen enke og dødede som sådan den 21. februar i 1942 Mayfield, Sanpete, Utah.


Der var øjensynligt ingen kontakte mellem Søren Mathiasen og Maren Rasmussen, i de mange år han afsonede i Horsens.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.