Den uheldige tyv

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Denne historie foregår på det nordlig Mors i sognene Ejerslev og Jørsby i årene 1876 og 77.


Den uheldige tyv var en ung mand ved navn Cort Pedersen, der inden for et år begik 2 indbrud. Hans livshistorie kan ses her.


Ved det første indbrud i 1876, tabte han hele udbyttet på 10-11 øre, og kastede det andet, han havde stjålet, bort. Tyveriet udløste en straf på 8 måneders forbedringshusarbejde i Vridløselille.


Allerede 3 måneder efter sin løsladelse, begik han et nyt indbrud. Denne gang hos en ældre enkekone, Karen Nielsen i Jørsby. Her gik det helt galt, for under indbruddet vågnede offeret og Cort Pedersen dræbte hende med slag fra sin ene træsko og med stik fra en kniv, som han fandt på stedet. Han fik ikke noget udbytte, men for at sløre mordet, så stak han ild til huset inden han flygtede. Kort efter blev han anholdt og stillet for retten, siget for indbrud, overlagt mord og brandstiftelse.


Dommen blev afsagt ved Morsø Herredskontor 15. september 1877 og lød således:


”Thi kjendes for Ret

Arrestanten Kort Pedersen af Ejerslev bør straffes paa Livet, hvorhos han bør udrede dels 294 Kr i Erstatning til Centralbestyrelsen for Landbygningernes Brandforsikring, dels samtlige af hans Anholdelse og Arrest samt Anbringelse på Sindssygeanstalten ved Aarhus og i øvrigt af Actionen saavelsom af Staffens Exekution flydende Omkostninger, hvorunder i Salarium til Actor Procurator Schiellerup og til Defensor Sagfører Skibsby 25 Kr til hver.

Den idømte Erstatning at udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at efterkomme under Adfærd efter Loven."


Dommen blev senere stadfæstet ved Landsretten og Højesteret.


Retssagen blev fulgt af pressen og bl. a. refereret i Aarhuus Stiftstidende:

Den 19-09-1877 og 12-11-1877.


Straffen blev senere omstødt ved Kongelig Resolution til ”Tugthus på Livstid”.


Under retssagen blev der foretaget mentalundersøgelse af Cort Petersen på Sindssygeanstalten i Risskov.


Cort Petersen døde i Horsens Tugthus 28. december 1880.