Bækgården

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Denne side handler om selve gården Bækgård.


Vi har fulgt gården og dens indretning mange år og generationer tilbage og kan konkludere, at det ikke alene er Ane Marie Pedersdatters fødegård, men også at hun er 4. generation på gården.


Dette dokument beskriver og gengiver fæstebreve, skøde- og panteprotokoller og alt det andet, der hører med til at fortælle gårdens historie. Det er især interessant at bemærke de bygningsændringer, der er sket i perioden fra 1831 og til 1850. Ved hjælp af håndtegnede skitser viser vi, at der i løbet af ægteskabet mellem Ane Marie Pedersdatter er sket væsentlige udvidelser af den vestre stue og at der er bygget et fag til. Vi undrer os meget over, at der ikke er en varmekilde i den vestre stue.


I forbindelse med mordet afholdes der i 1850 syns- og taksationsforretning over Bækgaarden, hvor det gøres op, hvilke aktiver, der er på gården, som ikke tilhører fæstet. Forrretningen viser, at gården er i god stand.


Det er værd at bemærke, at der har været tale om et væsentligt kreaturhold på gården. Skiftet efter Ane Marie Pedersdatter viser, at der i 1850 er 6 heste, 22 kreaturer, 12 får, 13 lam og 1 griseso.


Vi takker Rigmor Nørgaard for tilladelsen til at gengive uddrag af personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.