Søren Lorentzen

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Søren Lorentzen (alias: Christophersen og Mols) 1842-1900.


Søren Mols var det navn, som han senere benyttede og var kendt under.


Søren blev født den 22. juli 1842 i Viborg tugthus som søn af fange nr. 35 Ane Dorthea Sørensdatter, Veggerslev, og udlagt barnefader fange nr. 232, Christopher Andreas Lorentzen, Sommersted.

Den 21. august 1842 blev han døbt Søren Lorentzen i tugthusets kirke. Faddere ved dåben var: fangerne nr. 3 Mette Nielsdatter, nr. 36 Ane Mette Maier, nr. 234 Niels Jensen, nr. 300 Christian Bredul og nr. 364 Peder Madsen Broe.


I 1842 blev der født otte børn i Viborg tugthus Heraf var der kun én, som var et såkaldt ægte barn. Fire havde en far, som enten var fange eller tidligere fange i tugthuset, og en enkelt var resultatet af et møde mellem en kvindelig fange og en opsynsbetjent i tugthuset.

Søren Lorentzen havde alle odds imod sig med en sådan start på tilværelsen: kriminelle forældre og født i et tugthus. Han var stemplet som en taber ude i samfundet.


Søren Lorentzens held blev imidlertid et brev, som den 18. august 1843 blev afsendt fra Viborg til hans mors fødesogn, Veggerslev. Modtageren var sogneforstander og sognepræst Andreas Ditlev Møller i Veggerslev. Han reagerede på brevet og sendte en mand til Viborg tugthus for at hente den 1-årige Søren.


Her er ordlyden af brevet angående udleveringen af Søren Lorentzen:


Til Direktionen for Straffeanstalten i Viborg:


Overbringeren heraf, Boelsmand Christen Pedersen af Veggerslev, har paataget sig det Hverv at afhente Ane Dorthea Sørensdatters Barn, som er født i Viborg Straffeanstalt, og som det paaligger Veggerslev Kommune at forsørge, hvilket bedes ham overleveret. – Den travle Høst har i nogle Dage gjort det umuligt for Sogneforstanderskabet at faae Nogen til at foretage den lange Reise: Amtets Ordre i denne Henseende kan I mig tilsende den 18. ds.

Har Barnet Døbe- og Vaccinations Attest, bedes disse Beviisligheder Samme medgives.-

Veggerslev Præstegaard

D. 22. August 1843   A. D. Møller


Søren som plejebarn.

Søren Lorentzen kom i pleje hos sin morbror og tante (Søren Sørensen Mols og Karen Sørensdatter) i Molsgaarden i Veggerslev. Plejeforældrene havde ingen børn selv, men havde udover Søren en pige i pleje.

Husstanden i Molsgaarden bestod i årene 1845-60 af Søren Sørensen Mols og hans hustru Karen, de to plejebørn, en tjenestekarl og indtil 1854 aftægtskonen Gjertrud Sørensdatter.

I august 1848 blev Sørens mor, Ane Dorthea Sørensdatter, løsladt fra Viborg tugthus og kom på en kort visit i Veggerslev.


Den 19. april 1857 blev Søren Lorentzen konfirmeret i Veggerslev kirke. Her står følgende om ham i kirkebogen:

Forældre, uægte, født af quindefange Ane Dorthea Sørensdatter og udlagt som Barnefader, Fangen Christopher Andreas Lorentzen i Viborg Tugthus. Opholder sig hos gmd. Søren Sørensen Mols i Veggerslev.

Sørens karakterer ved konfirmationen var godt+ for kundskaber og mg for opførsel. Helt normale karakterer i den gode ende af skalaen.


I 1857 blev Søren Lorentzen optaget i lægdsrullen for Veggerslev og Villersø sogne. Heraf fremgår det, at han er 65 tommer høj (169 cm. red.). Han var på session i 1865 og blev erklæret egnet til krigstjeneste. Hans soldatertid startede 30. maj 1865 ved Tøjetaten. (Forsyningsdepot red.)


Søren Lorentzen havde sit faste tilholdssted i Molsgaarden frem til 1. maj 1869. Da rejste han til Voldby for at blive tjenestekarl hos sin svoger og søster, Hans Christensen og Ane Sørensdatter. Samme sted tjente hans mor, Ane Dorthea, en årrække efter sin løsladelse fra tugthuset. Søren Lorentzen tjente hos sin svoger og søster i to år, hvorefter han vendte tilbage til Molsgaarden.


Søren Sørensen Mols og Karen Sørensdatter oprettede den 20. oktober 1870 et testamente, hvori plejesønnen Søren Lorentzen blev indsat som deres livsarving. Årsagen til testamentet var sikkert, at Søren skulle sikres arvefølgen til Molsgaarden, så de nu ældre plejeforældre kunne trække sig tilbage med vished om, at Søren blev ny mand på stedet, eller i det mindste ville forestå den daglige drift af gården.


Den 8. november 1871 var der bryllup i Veggerslev. Søren Lorentzen blev gift med Kirsten Marie Jørgensen fra Veggerslev. Det blev et kort ægteskab. Den 1. marts fødte Kirsten Marie en datter. Kun seks dage efter døde Kirsten Marie i barselssengen. Dagen efter moderens død blev den lille pige hjemmedøbt og fik navnet Kirsten Marie efter sin mor. Sidst i januar 1873 døde den lille pige af brystsvaghed.


Efter et par år som enkemand blev Søren Lorentzen atter gift. Den 22. april 1874 var der bryllup i Veggerslev kirke, og igen var det en pige fra Veggerslev, der stod brud; den udkårne var træskomandens datter, Inger Cathrine Larsen.


Parret fik fem børn, som alle blev døbt med efternavnet Sørensen. Tre af dem fik det senere ændret til Mols.


Søren Lorentzens plejefar, Søren Sørensen Mols, døde i 1875, og derefter overtog enken, Karen Sørensdatter, fæstet. I hverdagen var det sikkert Søren Lorentzen, der var den daglige leder af Molsgaarden.


Generationsskifte.

Ud over fæstet af Molsgaarden og de tilhørende jorde havde der siden 1815 været tilknyttet en tilkøbt matrikel 27a på Veggerslev mark.


Arealet på Veggerslev mark købte Søren Lorentzen af sin plejemor i 1890. Fra 1895 blev han fæster af en ny renoveret Molsgaard. Denne gård blev senere nedbrudt og flyttet ud på Veggerslev mark.


Søren Lorentzen var nu blevet fæster og selvejer i Veggerslev, noget som ikke ”stod

I kortene”, da han blev født. Fæstet blev frikøbt i 1907 af hans enke.


Et er at være selvejer på papiret; en anden ting er den daglige omtale og beskrivelse. Det får vi et lille indblik i ved at læse, hvad der ved Søren Lorentzens død den 25. maj 1900 blev noteret i Veggerslev kirkebog:


Søren Lorentzen, kaldet Mols.

Gaardfæster af Veggerslev Mark, Veggerslev Sogn, Nørre Herred. Født i Viborg Tugthus d. 22. Juli 1842. Søn af ugift Kvindefange Ane Dorthea Sørensdatter og udlagt Barnefader Fangen Christoffer Andreas Lorentzen.

Plejefader Søren Sørensen Mols i Veggerslev. Gift 1.Gang 8 Novbr 1871 med Kirsten Marie Jørgensen af Veggerslev, 2. Gang d. 22 April 1874 med Inger Cathrine Larsen Veggerslev. Sidste fælles Bolig Veggerslev Mark. 57 Aar.