Dokumenter

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Denne side er en kronologisk oversigt over de centrale dokumenter, vi har brugt for at kunne fortælle historien. Listen er lang, for der skal bruges overraskende mange dokumenter for at komme i dybden med en sag med så mange tiltalte. Dokumenterne er PDF-filer, der alle åbner i et nyt vindue.


Obduktionen af Ane Marie Pedersdatter 20. april 1850


Syn og taksation over Bekgaarden den 11. juni 1850


Politiretsprotokol af 13. juni 1850


Udskift af Børglum Herreds Ekstraretsprotokol af 22. august 1850


Dom i Ekstraretten den 31. oktober 1850


Forsvar for Niels Christensen Bekgaard; fremlagt i Landsoverrettens Ekstraret den 30. december 1850


Politiprotokol af 21. februar 1851


Forsvar for fem af de tiltalte; fremlagt i Viborg Landsoverret den 13. januar 1851


Dom i Viborg Landsoverret den 7. april 1851


Viborg Landsoverrets Voteringsprotokol udateret, men må ligge i forbindelse med dommen rent tidsmæssigt


Højesterets dom af 25. juni 1851


Kongeligt reskript af 28. juli 1851. Her forandres dødsdommene over Niels Christensen Bekgaard og Christen Larsen Skomager til livstidsdomme.


Bilag til dommen dateret 6. august 1851


Skøde- og Panteprotokollen 18. december 1851


Skøde- og Panteprotokollen 12. marts 1853


Departementstidende 1851 nr. 44. Dokumentet giver en god oversigt over sagen.


Det afsluttende skifte efter mange retsmøder 24. marts 1851


Ansøgning om benådning af Christen Larsen Skomager 24. februar 1864. Det er søsteren der søger for ham, og det er her det nævnes, at han vil rejse til Amerika.


Kongelig forestilling om benådning af Christen Larsen Skomager 1864


Ansøgning om benådning af Niels Christensen Bekgaard 3. april 1868. Det er broderen, der søger for ham, og han lover, at han ikke vil ligge fattigvæsenet til last.


Tegningen herunder bringes med tilladelse fra Jytte Hammerich og forestiller skarprettere i arbejde i Tyskland. Fire af de dømte fra Vrensted havde i kortere eller længere tid udsigten til at blive halshugget og to af dem også udsigten til at få hovedet sat på en stage og kroppen lagt på hjul og stejle.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.