Bilag

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Bilagsfortegnelse


Bilag 1: Rapport om at Ane udskrives fra Kommunehospitalet i København.


Bilag 2: Udskrift af Jerlev Brusk Herreders fogedprotokol den 4. december 1867 (altså lige efter mordet). Fogeden havde tilkaldt den konstituerede Distriktslæge Rosenstand, som var tilstede ved Forretningen.


Bilag 3: Obduktionserklæring og ”visum reperta” (ligsynsrapport) udarbejdet den 6. december 1867. Det er efter obduktionserklæringen, at Ane for første gang får at vide, at Skjødte har skudt Mads Hansen, idet man finder 11-12 hagl i liget.


Bilag 4: Sagen er stadig en fogedsag og forhørene indledes den 6. december 1867. Ane og Skjødte fremkommer med mange opdigtede forklaringer.


Bilag 5: I bilaget afsluttes sagen fra at være en fogedsag til at overgå til en kriminalsag. Bilaget er blandt andet interessant, fordi Ane trækker sine tidligere forklaringer tilbage og fremkommer med helt nye forklaringer. Hun siger, at hun tidligere har talt falsk, fordi Skjødte har truet hende til det.


Bilag 6: Militær straffeattest for Skjødte. (Findes kun som henvisning)


Bilag 8: Kærestebreve fra Ane.


Bilag 9: Breve fra Skjødte til Hans Christian Hansen.


Bilag 10: Brev fra Ane til Hans Christian Hansen


Bilag 11: Rapport om at Ane Pedersen bringes til stede på Kolding rådhus, og om at hendes nyfødte barn kan passes af nabokonen, der selv giver die til et barn.


Bilag 12: Rapport om den Bøsse Skjødte har brugt til at skyde Mads Hansen med og rapport om det tøj Mads Hansen havde på. Hullerne i tøjet bruges til at bestemme hvilken vinkel skuddet er kommet fra.


Bilag 13: Politiprotokol fra 1861 i anledning af branden hos Peder Jensen Gjesten, der er stedfar til Mads Madsen. Mads Madsen har selv opfordret Skjødte til at sætte ild på ejendommen mod betaling. Mads Madsen begår senere selvmord i Kolding Arrest, jfr. bilag 15.


Bilag 14: Politiprotokol fra 1860 i anledning af branden hos Peder Pedersen Teglbrænder paa Stubdrup Mark. Peder Teglbrænder har selv opfordret Skjødte til mod betaling at brænde ejendommen af.


Bilag 15: Rapport om Mads Madsens selvmord i Kolding arrest.


Bilag 16: Skjødte skal over for dommeren vise de steder i området, hvor han dræbte Mads og satte ild på de tre ejendomme.

Bilag 16a: Farvelagte skitser over mordstedet og de tre afbrændte ejendomme.


Bilag 17: Politirapport og brandforhør fra 1858 i anledning af branden hos Skjødtes broder Søren Pedersen Skjødte. Skjødte sætter ild til huset som hævn, fordi de var blevet uvenner. Han kan ikke længere huske, hvad de var uvenner over.


Bilag 18: Ransagning på Skjødtes bopæl efter genstande, der kan henføres til hans virke som ”klog mand.” Bilaget oplister en lang række glas og flasker med mystisk indhold.


Bilag 21: Sognepræsten i Lejrskov bekræfter, at der har været opkastet en grav på Jordrup kirkegård.


Bilag 22: Herredsfoged Saxilds kopibog viser, hvad han har skrevet til sognepræsten i Lejrskov om den opkastede grav.


Bilag 23: Sognepræstens skrivelse til Herredsfoged Saxild, hvor han beder denne vurdere, hvad der skal foretages i sagen om den opkastede grav.


Bilag 24: Skjødtes fraseparerede kone Mariane Christensen afgiver fra sin hospitalsseng (hvor hun ligger med syfilis) forklaring om Skjødtes virke som ”klog mand” og om hvad der skete på Jordrup kirkegård.


Bilag 25: Erklæring om hvad ”Fenoomegrepulver” er og kan bruges til.


Bilag 26: Fødselsattest fra præsten i Lejrskov Kirke for Ane Margrethe Johnsen, og vielsesattest for Wæver Andreas Frandsen Johnsen og Fruentimmeret Dorthea Andersdatter. Parret havde henvendt sig til Skjødte om fosterfordrivelse.


Bilag 27: Erklæring fra Justitsministeriet om hvilke summer Landbygningernes Brandforsikring har udbetalt og nu ønsker erstattet.


Bilag 28: Generalieblad for Ane Pedersen.


Bilag 29: Erklæring fra herredsfoged Saxild om at Ane Pedersen ikke er tidligere straffet.


Bilag 30: Dåbs- og konfirmationsattest for Ane Pedersen.


Bilag 31: Generalieblad for Hans Christian Hansen.


Bilag 32: Militær straffeattest for Hans Christian Hansen.


Bilag 33: Udskrift af Vejle Købstads politiprotokol. I Forhøret fremstår Mariane Christensen, Peder Pedersen Skjødts fraskilte Kone, og hun forklarer om Skjødtes trolddomskunster, og om hvordan de en nat gik til Jordrup Kirkegård for at grave trolddomsbøgerne ned.


Bilag 34: Dåbsattest for Hans Christian Hansen.


Bilag 35: Straffeattest for Hans Christian Hansen.