Kilder

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Kilder.


Arkivskaber: Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged

Arkivnummer: B-054

Arkivserie: Politiprotokol 1824-1831

Løbenummer: 97


Arkivserie: Politisagslister 1819-1862

Løbenummer: 146


Arkivserie: Strafferegister 1795-1853

Løbenummer: 412-414


Arkivserie: Dokumenter til justitsprotokoller1831-1832

Løbenummer: 48


Arkivserie: Stævnings og domprotokol 1822-1836

Løbenummer: 163


Arkivserie: Akter i justits-og offentlige politisager 1826-1835

Løbenummer: 80


Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1852-1857

Løbenummer: 314


Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1872-77

Løbenummer: 5286


Arkivserie: Skifteprotokol for Nørre og en del af Sønder Herred 1899-1901

Løbenummer: 5292


Arkivserie: Dokumenter til skifteprotokoller for Nørre Herred m.m. 1875-1877

Løbenummer: 343


Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokoller for Nørre Djurs og en del af Sønder herred 1865-1892

Løbenummer: 5265


Arkivserie: Dødsanmeldelsesprotokoller for Nørre Djurs og en del af Sønder herred 1892-1902

Løbenummer: 5266-5268


Arkivserie: Syns-og taksationsforretning 1831-1834

Løbenummer: 72


Arkivnummer: B54-SP 49 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1889-1890


Arkivnummer: B54-SP 54 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1895-1896


Arkivnummer: B54-SP 69 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1908-1909


Arkivnummer: B54-SP 74 på Arkivalieronline

Arkivserie: Skøde og panteprotokol 1913-1914


Arkivskaber: Viborg Tugthus

Arkivnummer: B-204

Arkivserie: Fangesager 1779-1874  (3291-3355)

Løbenummer: 146


Arkivserie: Fangesager 1779-1874  (4136-4202)

Løbenummer: 157


Arkivserie: Fangeprotokol 1835-1853

Løbenummer: 59


Arkivserie: Dagbog 1830-1833

Løbenummer: 474


Arkivserie: Indkomne breve 1846-1849

Løbenummer: 12


Arkivserie: Journal 1844-1850

Løbenummer: 17


Arkivserie: Journal over fødte børn 1813-1870

Løbenummer: 208


Arkivserie: Fortegnelse over fangernes afleverede private klæder 1831-1834

Løbenummer: 258


Arkivserie: Signalementbog 1827-1834

Løbenummer: 203


Arkivserie: Signalementbog 1834-1849

Løbenummer: 204Arkivskaber: Viborg Landsoverret

Arkivnummer: B-024A

Arkivserie: Domprotokol 1831-1832

Løbenummer: 90


Arkivserie: Domprotokol 1838-1839

Løbenummer: 96


Arkivserie: Voteringsprotokol 1829-1835

Løbenummer: 59-60Arkivskaber: Benzon Gods

Arkivserie: Fæsteprotokol 1719-1909

Løbenummer: 57-58A


Arkivserie: Jordebog 1835-1919

Løbenummer: 22-31


Arkivserie: Opgørelsen, godsbestyrelsens overdragelse til Kammerråd Sass 1838-1840

Løbenummer: 102-104


Arkivserie: Skifteprotokol 1822-1850

Løbenummer: 133Arkivskaber: Randers Amts Branddirektorat

Arkivnummer: Br D 12-6

Arkivserie: Forsikringsprotokol: Djurs Nørre, Protokol A Glesborg m. fl. sogne 1800-1858


Arkivnummer: Br D 12-27

Arkivserie: Taksationsprotokol Herred: Djurs Nørre, 1800-1843Arkivskaber: Grenaa Branddirektorat

Arkivnummer: Br D 15-7

Arkivserie: Taksationsprotokol Herred: Djurs Nørre, 1875-1873

 


Arkivskaber: Højesteret

Arkivnummer: 1832 16/1

Arkivserie: Domssager

Løbenummer: 341

Arkivserie: Domssager 1832

Løbenummer: 1426


Arkivserie: Voteringsprotokol 1863

Løbenummer: 283Arkivskaber: Viborg Landsting

Arkivnummer: B-024

Arkivserie: Skøde- og panteprotokol 1726

Løbenummer: 678Arkivskaber: Kolding Byfoged

Arkivnummer: B-074

Arkivserie: Domprotokol 1815-1845

Løbenummer: 115-117


Arkivserie: Dokumenter til politiprotokoller 1836-1839

Løbenummer: 107Arkivskaber: Vejle Byfoged

Arkivnummer: B-069

Arkivserie: Dokumenter til justitsprotokoller 1836-1837

Løbenummer: 52Arkivskaber: Veggerslev-Villersø Kommune Sognerådet

Korrespondance og div. dokumenter 1842-1867


Litteratur:

Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1935Kort:

Krak

Historisk Atlas

Historiske kort på nettetFoto:

Grenaa Egnsarkiv

Viborg Lokalhistoriske Arkiv

Illustrationsfoto - projektgruppen