Hans Christian Hansen

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Hans Christian Hansen (1842 – 1910)


Hans Christian er tiltalt for meddelagtighed i mordet på Mads Hansen, men bliver pure frifundet både ved kommissionens dom og ved Højesteret. Den største udfordring i denne sag har været at forstå hvorfor, men der er en hel masse mellemliggende historie, der skal fortælles, før vi når til retssagen.


Hans Christian blev født 10. juli 1842 på Munkebo Mark på Fyn når Odense af forældrene Hans Christensen og Elisabeth Rasmusdatter.  Faddere ved dåben i Munkebo Kirke var Gårdmand Adolph Knudsen, Søren Svendsen og Morten Hansen Alle af Munkebo Mark. Han blev båret af Lisbeth Hansdatter Gaardmand Rasmus Larsens Hustru i Dalbye og gårdmand Lars Jensens Kone på Munkebo Mark. Han blev konfirmeret 29. september 1856 i samme kirke. Han får karakteren ”Meget god” i både kundskab og opførsel.


Herefter tjener han ved fire forskellige gårdmænd i og omkring Munkebo, indtil han kommer til 5. dragonregiments 2. eskadron i Randers jfr. bilag 31. Han er i følge bilag 32 tjenstgørende ved dragonerne fra 14. januar 1865 til 11. november 1866 og fra 22. august 1867 til 30. september 1867.


Efteråret 1866 er tiden, hvor han en søndag aften møder Ane på en dansebod i Kolding. De fatter interesse for hinanden og aftaler at mødes igen den næste søndag på en anden dansebod, hvilket også sker. Efter dansen følger han hende hjem mod Stubdrup, og på vejen har de samleje bag en gård. Herefter mødes de jævnligt og har ”legemlig omgang” med hinanden.


Han besøger første gang Ane i hendes hjem den 15. november på vej hjem fra Randers, hvor han havde været for at blive hjemsendt fra tjeneste. Han tilbringer natten i Anes hjem, og Ane deler sin nat mellem ham og Mads, uden at Mads, der var ”simpel af forstand”, bemærker noget.  Hans Christian rejser herefter hjem til Munkebo, og de opretholder forbindelsen ved hjælp af breve.  På et tidspunkt ytrer han, at de må stoppe forbindelsen, da den alligevel ikke kan føre til noget, men 3. juledag rejser Ane, under påskud af at gå til Kolding for at sy, til Munkebo for at genoptage forbindelsen, og det sker også. Da hun skal rejse hjem, følger han hende ikke engang til toget, hvilket hun bliver så vred over, at forbindelsen atter skrinlægges.


Foråret går, og i maj kan Ane kan stadig ikke glemme Hans Christian, så forbindelsen genoptages endnu engang. Det er den samme måned, hvor Ane henvender sig til Skjødte i to ærinder: 1) fortælle om forbindelsen til Hans Christian og 2) bede Skjødte om at skille hende af med Mads ved at myrde ham. Efter to breve fra Skjødte rejser Hans Christian den 5. juni 1867 endnu engang til Kolding, hvor han træffer Skjødte for første gang. Midt i juli rejser Ane til Munkebo og i oktober måned ses de atter hos Ane, da Hans Christian er på vej hjem fra tjeneste i Randers. Dette bliver den sidste gang de ses inden mordet på Mads. Skjødte og Hans Christian følges til Stubdrup inde fra byen. Da de kommer til Anes hjem, bliver Hans Christian ikke inviteret indenfor, men taler med Ane ude bag udhuset, mens Skjødte holder Mads med selskab så længe.  Da de tager afsked, siger Ane ”Nu kommer du ikke igjen, før han er død”.  Dette er en sætning, der kommer til at betyde en del under retssagen, for anklageren mener, at det på det tidspunkt må stå klart for Hans Christian, at Mads skal myrdes.


Mads bliver myrdet den 3. december 1867, men det ved Hans Christian ikke noget om. Ane skriver til ham den 21. december og beder ham om straks at rejse over til hende, da hun har noget vigtigt at fortælle ham.  På vejen ind til Ane, møder han en kone ved navn Christiane, der fortæller ham, at Mads både er død og begravet, og lidt en passant siger, at Ane og Mads havde været gift. Hans Christian, der flere gange har haft spurgt Ane, om dette var tilfældet, bliver meget overrasket.  Da han kommer ind til den sengeliggende Ane, fortæller hun, at Mads er død uden at hun dog fortæller om sin egen og Skjødtes andel i dødsfaldet.  Hans Christian erklærer, at han ikke vil have mere med Ane at gøre, når hun havde været gift med Mads. Kort efter rejser han hjem til Munkebo.


Sagens kerne er:

1)om han har vidst, at Ane var gift med Mads, og

2)om han har vidst, at Ane og Skjødte planlagde at dræbe Mads, og

3)hvis han har kendt til disse forhold, kan det så bevises?


Noter fra retssagen:

Vidnerne Christian og Ane Marie Christensen – Forsvaret side 5

Det er ikke bevist, at han vidste, at hun var gift – forsvaret side 7

Ane og Skjødte har indrømmet aldrig ligefrem omtalt mordplanen forsvaret side 8

Det er alene deres mening, at han burde vide det. Hvis man lægger vægt derpå, gør man for så vidt Ane og Skjødte til meddommere.


Hans Christian Hansen bliver frikendt ved kommisionsdomstolen d. 11. juni 1868, og kan forlade retten som en fri mand.

Ham rejser hjem til Munkebo og glemmer hurtig Ane. Allerede året efter sin løsladelse bliver han gift med sognefogedens datter i Munkebo Anne Marie Edvardtine Hansen, de får deres bopæl på gården Tornelund nordøst for Munkebo. Hans Christians ernærer sig som kreaturhandler.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.