Første indbrud

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.

Det nye år 1876 er ikke mange dage gammelt inden Cort Pedersen indser, at han er i stor pengenød.


Forældrenes surt sammensparede formue på nogle hundrede dalere, har han tilegnet sig på uhæderlig vis og formøblet. Der er ikke mulighed for flere midler fra den side, og fra anden side har han efterhånden oparbejdet en større gæld, så også her er der lukket for yderligere kredit.


En sikker indtægtskilde må være et raskt indbrud. Ud fra lokalkendskabet udser han sig et hus i Ejerslev, ikke langt fra sine forældre. Huset bebos af en ugift spindekone Kirsten Marie Jacobsen og hendes datter sypigen Mariane Jacobsen. Cort Pedersen kender husets indretning og ved, at datteren har en dragkiste, hvor hun sikkert opbevarer sine fortjenester fra sit syarbejde på omegnens gårde. Disse penge må kunne hjælpe på hans økonomiske situation.


Fredag den 7. januar 1876 mellem kl. 19 og 20, begår han, i ly af mørket, det planlagte indbrud i Kirsten Marie Jacobsens hus. På forhånd har han sikret sig, at der ikke er nogen hjemme den pågældende aften.


Som så mange andre indbrudstyve medbringer han et redskab til at skaffe sig adgang til huset; i dette tilfælde er det et huggejern også kendt som et stemmejern.


Hoveddøren til huset er låst, men i den ene gavl får han haspet en rude af ind til køkkenet.


Fra køkkenet er der en dør ind til dagligstuen. Døren er aflåst indefra med en jernkrog, men ved et kraftigt ryk i døren får han den åbnet. Fra dagligstuen går han videre ind ad en ulåst dør og er nu inde i det kammer, hvor sypigens dragkiste står.


Den øverste skuffe i dragkisten er uaflåst, men her er intet at stjæle.


Den næste skuffe er låst, men den får han brækket op med sit huggejern. I en lille lærredspung finder han 10-11 ører og en hæftet bog.


Modet svigter åbenbart Cort Pedersen og for ikke at blive opdaget, forsvinder han samme vej, som han brugte for at komme ind.


Pengene tabte han under flugten, bogen rev han itu og kastede den væk sammen med nogle løse ark papir som lå i bogen.


Det viste sig, at bogen var en Sparrekassebog med et indestående på 102,18 kr. tilhørende sypigen Mariane Jacobsen. Bogen blev senere fundet og afleveret til den rette ejer.


Straffesagen bliver i første omgang behandlet ved Morsø Herreds Ekstraret 29. januar 1876 og straffen bliver 8 måneders forbedringshusarbejde samt betaling af salær til anklager og forsvarer.


Dommen bliver anket til Landsoverretten (Vestre Landsret i Viborg) Landsoverretten, der behandler sagen den 27. marts 1876. Overretten stadfæster Ekstrarettens dom. (Links til sagen)


Den 9. april 1876 bliver Cort Pedersen indsat i Vridsløselille Forbedringshus for at afsone sin straf.


Under opholdet har han været både fysisk og psykisk syg, hvilket fremgår af den oversigt, der findes over de forskellige tilsyn og behandlinger.