Cort Pedersen

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om. Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten i de sager, vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.


Cort Pedersen blev født den 16. december 1856 i Ejerslev Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt af forældrene: Niels Pedersen Rebslager og Anne Marie Sørensdatter.


Den 2. februar 1877 sendte sognepræsten Dahl i Sejerslev-Ejerslev-Jørsby sogne en beskrivelse af Cort Pedersens opdragelse, befolkningens almene bedømmelse af ham samt skudsmål fra skolen og en arbejdsgiver.


Cort Pedersen gik i skole i Ejerslev og hans lærer udtaler sig fordelagtigt om hans evner og opførsel. Det samme, gør en lokal gårdmand, som var hans arbejdsgiver gennem flere somre. Ved konfirmationen fik han vedtegningen ”Meget godt” både for kundskab og opførsel.


Præsten skriver endvidere: ”Men det er den almindelige mening af dem, som kendte hans Hjem, at han som enebarn tidligt tog magten over forældrene, der lod ham gøre hvad han ville, med andre ord en uopdragen knægt.” Efter sin konfirmation blev Cort Pedersen boende hjemme og gav sig til at være landpranger. Det kan ses af dokumenterne at det bl.a. har være med køb og salg af æg og smør. Hans moral har ikke været særlig høj, og han havde sat forældrenes opsparing på nogle hundrede daler overstyr. Da han ikke længere kunne låne af forældrene og på grund af anden gæld, begik han i 1876 indbrud i Ejerslev.


Efter sin løsladelse fra forbedringsanstalten Vridsløselille har han brugt tiden på kortspil og brændevin, indtil han begår næste forbrydelse i 1877 i Jørsby.


Fra Sindssygeanstalten i Risskov foreligger der en nærmere beskrivelse og signalement af Cort Pedersen: ”Arrestanten Kort Pedersen af Ejerslev, der er under Tiltale for Indbrud Drab og Ildpaasættelse og, da der har været reist Tvivl om hans fulde Tilregnelighed er indlagt til Observation her i Anstalten siden den 7 f.M. er et ret Kraftig og velbygget Menneske paa henved 22 Aar, 65½ Tommer høi med brunt Haar, blaa Øine med noget Skummelt Udtryk, Panden noget tilbagegaaende, Kraniet temmelig bredt mellem Tindingerne og kun lidet udviklet i Nakkepartiet. Ved Undersøgelsen af hans Organer opdagedes aldeles intet Abnormt han var ved Ankomsten temmelig bleg, men har efterhaanden vundet i Udseende, han er i ret god Ernæringstilstand og har under sit Ophold her paa Stedet tiltaget i Vægt fra 130 til 135 Pund.”


Ved indsættelsen i Horsens Tugthus bliver han indført i Fangeprotokollen.


Cort Pedersen bliver efter sin død den 28. december 1880 i Horsens ført til Ejerslev på Mors, hvor han bliver begravet på kirkegården den. 18. januar 1881.


I skiftet efter ham er der ikke overraskende noteret: ”Intet efterladt”.