Albert Simmonds - Tyverier

kriminalhistorie.dk

FORTÆLLINGER OM KRIMINELLE I 1800-TALLET

På denne side finder du historien om Albert Gabriel Simmonds, som vi er kommet til at holde mere og mere af, efterhånden som vi arbejdede os igennem historien.


Albert Gabriel Simmonds blev født ca. den 13. marts 1848 på Sankt Croix. I papirerne fra Horsens Tugthus er der megen tvivl om hans fødselsdato, men den angivne dato er den, der er mest enighed om. Vi har prøvet, via mormonernes slægtshistoriske center, at fremskaffe den originale kirkebog på film; dette er indtil nu (januar 2014) ikke lykkedes.


Albert Simmonds har en lang gang i retssystemet, inden han endelig i 1880 af Højesteret bliver idømt en livstidsstraf, der skal afsones i Horsens. Han starter med at blive idømt ris to gange i sin barndom, hvilket han dog senere benægter, men kilderne er ikke uenige. Al hans kriminalitet består af tyverier, som han hovedsageligt begår alene. Den første sag vi har set på vedrører tyveri af en høne og et par kalkuner. Det udløste en straf på 4 års forbedringshusarbejde!


Han løslades fra Horsens Tugthus den 6. december 1890 efter kongelig resolution af 26. september 1890, og herefter ved vi ikke, hvordan det går med ham. Vi håber, han har holdt sig fri af kriminalitet trods sit lange synderegister. Faktisk er han allerede én gang løsladt fra Horsens Tugthus efter en kongelig resolution om benådning fra 6. september 1878, men han kommer altså igen, og løslades atter efter benådning. Vi har naturligvis ledt i mange forskellige arkivalier efter benådningssagerne, men det er desværre ikke lykkedes at finde dem.


Simmonds' egen fortælling om sit liv. Dette er historien, som vi forestiller os, han selv kunne have fortalt den.


Dom 1869. 4 års forbedringshusarbejde for hønse- og kalkuntyveri.


Dom 1871. Tugthusarbejde i 10 år for 8 forskellige tyverier samt for flugt fra anstalten.


Dom 1872. Tugthusarbejde i 10 år for 4 forskellige tyverier samt flugtforsøg.


Afsendelse 1872 fra Sct. Croix til moderlandet med barkskibet "Dorthea Melchior".


Oversendelse 1874 fra Viborg Tugthus til Horsens Tugthus.


Højesteretsdom 1880 Livstid for flere tyverier bl.a. af £ 300 i kontanter.


Historie i øjenhøjde

Vi fortæller historierne om samfundets udskud - dem  der ellers ikke er nogen, der fortæller om.  Alle har krav på at få deres historie fortalt, også dem på samfundets bund. Vi har forsøgt at vende hver en sten, i de sager vi har kigget på. Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du selv har kriminelle i din slægt.